Allianz Firma


Cena do uzgodnienia

Ubezpieczenie zapewnia wszechstronną ochronę majątku i działań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa od najbardziej prawdopodobnych ryzyk za niewielką składkę. Pozwala na elastyczne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności. Zapewnia również bezpłatny pakiet usług assistance w ramach Firma Assistance w wersji Standard.

Ubezpieczenie oferowane jest przedsiębiorcom, którzy:

- osiągnęli obrót w ostanim roku podatkowym przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie większy niż 2 000 000 zł;
- posiadają budynki/ lokale/ elementy działki/ rzezy ruchome o łącznej wartości nie większej niż 2 000 000 zł;
- zatrudniają do 50 pracowników;
- prowadzą ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ubezpieczenie może być zawarte na okres 1 roku.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

- budynki i lokale;
- elementy działki – budowle i elementy małej architektury;
- urządzenia i wyposażenie;
- rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe);
- rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży;
- nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu;
- szyby od stłuczenia;
- rzeczy należące do pracowników;
- wartości pieniężne;
- elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy, markizy, anteny.


Ubezpieczeniem bazowym jest ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, silny wiatr, grad, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, zapadanie ziemi, obsunięcie ziemi, lawina, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe, upadek drzew i budowli).

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o: powódź, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, stłuczenie szyb, przepięcie, rozmrożenie środków obrotowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń przenośnych na terenie Polski, odpowiedzialność cywilną. Pokrywane są m.in. koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia po szkodzie, rozbiórki, osuszania budynku.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o ubezpieczenie ochrony prawnej, w ramach którego można skorzystać z porad prawnika oraz z refundacji kosztów adwokata.

Do każdej umowy dodawane jest ubezpieczenie Firma Assistance w wariancie Standard, a za dopłatą dodatkowej składki dostępny jest wariant Plus.


Główne atuty ubezpieczenia Allianz Firma to:

- kompleksowość – ubezpieczenie obejmuje w ramach jednej umowy zarówno budynki/lokale jak i rzeczy ruchome firmy. Proponowane rozszerzenia zakresu ubezpieczenia to najczęściej wybierane, najbardziej popularne ryzyka, na jakie narażony jest przedsiębiorca;
- prostota – agent od razu wystawia polisę, bez konieczności wypełniania żadnych dodatkowych dokumentów;
- elastyczność – konstrukcja ubezpieczenia pozwala dobrać zakres najbardziej dostosowany do indywidualnych potrzeb;
- solidność – ubezpieczenie rzeczy ruchomych od pożaru i innych zdarzeń losowych zawierane jest na tzw. pierwsze ryzyko, tj. sumę ubezpieczenia określaną jako wartość przypuszczalnej maksymalnej szkody, co zabezpiecza przed negatywnymi skutkami niedoubezpieczenia.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 761